แบบสำรวจสุขภาพรายวัน

ด้วยความห่วงใย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ข้อมูลสุขภาพประจำวันของเจ้าหน้าที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง ช่วงระยะเวลา 14 วันตั้งแต่แจ้งเข้าเขตพื้นที่สตูล

ข้อมูลสุขภาพรายวัน ของบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลสุขภาพรายวัน TYPE1,3 และ อื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ อำเภอ สังกัด/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ปกติ ไม่สบาย รวม ร้อยละ